خانه | آرشیو | پست الکترونیک
سیر تکامل دیفلوبوتریوم لاتوم

a) میزبان قطعی پستاندارانی هستند که ماهی مصرف می کنند.

b) کرم بالغ در روده باریک میزبان قطعی زندگی می کند.

c) تخم به صورت نارس همراه با مدفوع دفع می شود.

d) جنین در محیط آبی در تخم کامل می شود و کورآسیدیوم آزاد می گردد.

e) کوراسیدیوم توسط سخت پوستی مثل سیکلوپس بلعیده می شود و جنین از روده به قسمت هموسل سخت پوست مهاجرت می کند.

f) پروسرکوئید در هموسل شکل می گیرد.

g) ماهی سخت پوست را می خورد، پروسرکوئید به عضلات نفوذ کرده و تبدیل به پلروسرکوئید می شود.

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در یکشنبه دوم آذر 1393 و ساعت 8:38 | 
برخی اصطلاحات در انگل شناسی
همزیستی Symbiosis: دو ارگانیسمی که در ارتباط نزدیک با یکدیگر زندگی می کنند و اغلب یکی در بدن دیگری یا در روی آن قرار می گیرد. که این همزیستی خود انواع مختلفی دارد:

1. Phoresis: زمانی که دو همزیست صرفاً همراه یکدیگر حرکت می کنند و هیچ وابستگی فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی بین آنها برقرار نیست و تنها به صورت مکانیکی همراه یکدیگر حمل می شوند.

2. Mutualism: رابطه ای که در آن هر دو سیمبیونت از یکدیگر نفع می برند. اغلب این رابطه به صورت اجباری می باشد به نحوی که یک ارگانیسم بدون ارگانیسم همراه خود نمی تواند به حیات ادامه دهد.

3. Commensalism: در این رابطه یکی از سیمبیونت ها از رابطه استفاده می کند اما ضرری هم برای شریک خود ندارد! این رابطه به معنی سر یک سفره غذا خوردن است.

4. Parasitisim: رابطه ای که یکی از سیمبیونت ها از دیگری استفاده می کند و همچنین به آن ضرر می رساند. ارگانیسمی که اغلب کوچکتر است و از ارگانیسم بزرگتر استفاده می کند انگل Parasite نام دارد.

Ectoparasite: اگر انگل در سطح بدن میزبان خود زندگی کند به آن اکتوپارازیت می گویند.

Endoparasite: انگلی که در درون بدن میزبان زندگی می کند.

Obligate parasite: انگلی که حداقل در یکی از مراحل زندگی خویش بدون حضور میزبان خود نمی تواند چرخه زندگی را کامل کند.

Facultative parasite: ارگانیسم هایی که در حالت عادی انگل نیستند اما اگر شرایط برایشان مهیا شود (به صورت تصادفی به قسمتی از بدن وارد شوند) می توانند زندگی انگلی داشته باشند.

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در یکشنبه دوم آذر 1393 و ساعت 8:1 | 
سیر تکامل هایمنولپیس نانا
چرخه زندگی هایمنولپیس نانا به صورت مستقیم می باشد. تخم های رسیده این انگل همراه با مدفوع دفع شده و در محیط خارج قرار می گیرند. این تخم ها ممکن است از طریق مواد غذایی و آب آلوده یا از طریق دست های آلوده وارد سیستم گوارش فرد شود. با بلعیده شدن تخم جنین در روده از تخم خارج شده و سیستی سرکوئید در ویلی های روده شکل می گیرد. انگل از طریق اسکولکس به دیواره روده متصل شده و شروع به تولید بند می کند و انگل بالغ می شود. در چرخه این انگل خود آلودگی به صورت Internal autoinfection  و External autoinfection وجود دارد.

 

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 11:41 | 
رفرانس مطالب
مطالب مربوط به چرخه زندگی انگل ها از کتاب های زیر گرفته شده است:

کتاب کرم شناسی پزشکی دکتر کیهان اشرفی

کتاب کرم شناسی پزشکی دکتر ارفع

کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل ووگ

دانشجویان بهداشت می توانید از این کتاب ها جهت اطلاعات بیشتر کمک بگیرید.

موفق و موید باشید

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 8:55 | 
سیر تکامل تریشین
انگل های جنس تریشین در سیر تکامل خود فقط به یک میزبان نیاز دارند. کرم های بالغ تریشین در مخاط روده باریک مستقر می شوند. میزبانان مختلف تریشین از طریق خوردن عضلات واجد لارو مرحله اول به تریشینلوز مبتلا می شوند. لاروها در نتیجه عمل آنزیم های گوارشی از کپسول خود خارج شده و مخاط روده باریک را مورد تهاجم قرار می دهند و در کمتر از 3 روز با 4 پوست اندازی به بلوغ جنسی می رسند. بلافاصله پس از جفت گیری کرم های نر از میزبان دفع می شوند در حالیکه کرم های ماده به عمق بیشتری از مخاط نفوذ می کنند.

کرم های ماده در مخاط لاروریزی کرده و لاروها از طریق جریان خون در عضلات مخطط بدن پراکنده می شوند. 17 تا 21 روز پس از آلودگی لاروها آنکیسته می گردند.

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 8:53 | 
سیر تکامل انتربیوس ورمیکولاریس
کرم های بالغ در روده بزرگ و غالبا در نواحی سکوم و آپاندیس مستقر می شوند. کرم های ماده بارور برای تخم ریزی به درجه حرارت پایین تر از 37 درجه و محیط اکسیژن دار نیاز دارند، به همین دلیل به هنگام تخم ریزی، که غالبا شب ها صورت می گیرد، کرم های ماده از مقعد بیمار خارج شده و در اطراف مقعد تخمگذاری می کنند. این کرم ها پس از تخم ریزی می میرند.

تخم های اکسیور دارای یک غشاء چسبنده آلبومینی است که به ناحیه اطراف مقعد بیمار چسبیده و مدت کوتاهی پس از تخم گذاری کرم ماده لاروه می شوند. این تخم ها غالبا به دنبال خاراندن ناحیه مقعد بر روی انگشتان فرد آلوده قرار می گیرد و می تواند به دستگاه گوارش راه یابد. عفونت انسان به طرق زیر صورت می گیرد:

1. عفونت خود به خودی: بیمار تخمهای لاروه اکسیور را از طریق دست به دهان و سیستم گوارشی منتقل می کند.

2. دگر آلودگی: تخم های عفونت زا از طریق غذای آلوده یا دست های آلوده در اثر تماس با سطوح آلوده به بدن فرد وارد می شوند.

3. عفونت برگشتی: برخی تخم های لاروه در اطراف مقعد بیمار شکسته شده و لاروهای موجود از طریق مقعد به رکتوم و روده بزرگ و در برخی دختر بچه ها به دستگاه تناسلی راه می یابند

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 8:36 | 
سیر تکامل تنیا ساژیناتا
کرم بالغ تنیا ساژیناتا در روده باریک انسان استقرار می یابد. اسکولکس این انگل در مخاط فرو رفته و مابقی در لومن روده قرار می گیرد. بندهای بارور معمولا در زنجیره های چندتایی از انگل جدا شده و همراه با مدفوع یا به حالت فعال از مقعد میزبان دفع می شوند.

به دنبال خورده شدن تخم ها یا بندهای واجد تخم توسط میزبان واسط، انکوسفر در دئودنوم باز شده و با کمک قلاب های خود در دیواره روده نفوذ می کند و از طریق جریان خون یا لنف به عضلات مخطط بدن انتقال می یابد. در داخل عضلات، جنین قلاب های خود را از دست داده و در مدت 10 تا 12 هفته به یک مرحله لاروی کیسه ای به نام سیستی سرکوس بویس تبدیل می شود. این کیست به مدت 1 تا 3 سال در عضلات گاو به حالت فعال باقی می ماند. اگر در این مدت گوشت گاو به صورت کباب نیم پز به مصرف برسد، کیسه اطراف لارو در دستگاه گوارش هضم و اسکولکس آن آزاد می شود. اسکولکس به وسیله بادکش ها خود را به مخاط روده باریک می چسباند و در مدت 8 الی 12 هفته به کرم بالغ تکامل می یابد.

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 8:16 | 
پاسخ به دوست عزیز (افسون)
دوست عزیز

چرخه زندگی اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس مشابه اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد اما میزبان ها متفاوت هستند (به اسلایدهای مربوطه که سر کلاس توضیح داده شده اند توجه بفرمایید، اسلاید شماره 11 چرخه سمت راست) همچنین چرخه زندگی تریکوسفال هم مشابه آسکاریس است با این تفاوت که سیکل ریوی در تریکوریس تریکورا یا همان تریکوسفال وجود ندارد. سایر چرخه ها به زودی قرار داده خواهد شد.

موفق باشید

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 و ساعت 8:10 | 
سیر تکامل استرونژیلوئیدس استرکورالیس
کرم ماده در مخاط روده باریک به سر می برد. کرم ماده در داخل مخاط تخم گذاری می کند و تخم ها بعد از 1 تا 2 روز در همان روده باز شده و لارو رابدیتوئید آزاد می شود:

1. چرخه مستقیم: لارو همراه با مدفوع خارج شده و در خاک دو بار پوست اندازی کرده به لارو فیلاریفرم تبدیل می شود. در صورت تماس این لارو با پوست انسان، لارو وارد پوست شده و از طریق جریان خون وریدی به ریه ها را یافته و وارد دستگاه گوارش می شود. پس از 3 تا 4 هفته فرم بالغ شکل گرفته و شروع به تخمگذاری می کنند.

2. چرخه غیرمستقیم: در شرایط مناسب (گرم، مرطوب و مواد مغذی مناسب در خاک) لاروهای نر و ماده این کرم می توانند در خاک به فرم بالغ تبدیل شوند و پس از جفت گیری تخم گذاشته وپس از چند روز لاروها از تخم رها شده به زندگی آزاد خود ادامه دهند.

3. چرخه خود آلوده سازی: تحت شرایط نامعلوم، لارو رابدیتوئید L1 ممکن است در داخل روده تبدیل به لارو فیلاریفرم L3 عفونت زا شوند و از طریق نفوذ به داخل روده (Internal autoinfection) یا از طریق نفوذ به پوست اطراف مقع یا دست (External autoinfection) وارد گردش خون وریدی و در نهایت ریه شده و چرخه زندگی خود را کامل کنند.

 

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در شنبه سوم آبان 1393 و ساعت 10:1 | 
سیر تکامل کرم های قلابدار

 کرم بالغ در ابتدای روده باریک انسان زندگی می کند. تخم ها همراه با مدفوع دفع شده و هرگاه در محیط مناسب (خاک شنی، سایه و درجه حرارت مساعد) قرار بگیرند پس از 24 تا 48 ساعت جنین رسیده و لارو رابدیتوئید آزاد می شود. این لارو از مواد آلی خاک و باکتری ها تغذیه می کند و پس از 5 تا 8 روز دگردیسی پیدا کرده و تبدیل به لارو آلوده کننده (فیلاریفرم) می شود. در آنکیلوستوم اغلب این لارو همراه با سبزیجات به صورت خوراکی وارد سیستم گوارش می شود و در نوع نکاتور لارو فیلاریفرم با پوست میزبان مناسب تماس می یابد و از آن طریق به بدن فرد وارد می شود.

لارو توسط گردش خون وارد ریه ها گردیده، عروق ریه را پاره کرده و وارد کیسه هوایی می شوند. پس از یک هفته توقف به نای برگشته و خود را به روده باریک می رسانند. کرم جوان داخل روده دگردیسی چهارم را انجام داده و تبدیل به کرم بالغ می شود که دارای کپسول دهانی کامل است.

|+| نوشته شده توسط نگین ترابی در چهارشنبه سی ام مهر 1393 و ساعت 9:22 | 
Powered By BLOGFA - Designing & Supporting Tools By WebGozar